انواع لنز دوربین مدار بسته

انواع لنز دوربین مداربسته:

لنزهاکلاًب هدودسته (ثابت(فیکس) وقابل تنظیم( وریفوکال(VariFocal) تقسیم می شوند.

لنزهای فیکسل نزهایی هستند که فاصله کانونی و زاویه دید آنها از ابتدای تولید شدنشان مشخص است و قابل تغییر نمی باشند.

auto-iris-lens

درلنزهای وری فوکال توسط دو پیچ متحرکی که روی لنز قرار گرفته بر حسب نیاز می توان زاویه دید را باز و بسته نمود و سپس پیچ های روی انرا فیکس نمود

fix-lens

هرچه فاصله کانونی کمتر باشد زاویه دید بیشتر است،بطور مثال لنزی بافاصله کانونی ۳٫۵-۸ دارای زاویه دید بیشتری نسبت به لنزی با فاصله کانونی ۶-۱۵ میباشد.

زاویه دید

IRIS

(تنظیم نور)

فاصله کانونی

(میلیمتر)

۸۱٫۹-۳۵

تنظیم دستی نور

یا

تنظیم اتوماتیک نور

۳٫۵-۸٫۰

۴۸٫۱-۱۸٫۶

۶٫۰-۱۵

۹۵٫۶-۲۲٫۱

۲٫۸-۱۲

این نوشته در مطالب آموزشی, مطالب آموزشی دوربین مداربسته ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.