به پرسش و پاسخ هاي پکیج های آموزشی شركت قزوين كيت خوش آمدید, این سامانه به شما امکان می دهد پرسشهای خود را طرح نموده و در کوتاهترین زمان ، پاسخ خود را دریافت نمایید.

ریموت من از دستم افتاد دیگردر هارا باز نمیکند

1 پاسخ

قطعی لحیم

لحیم کاری شود ریموت
پاسخ داده شد توسط qazvinkit
...