به پرسش و پاسخ هاي پکیج های آموزشی شركت قزوين كيت خوش آمدید, این سامانه به شما امکان می دهد پرسشهای خود را طرح نموده و در کوتاهترین زمان ، پاسخ خود را دریافت نمایید.

1 پاسخ

باید کد دهی شود

این مورد چند بار تو پرسش های دیگه توضیح داده ایم
پاسخ داده شده توسط
...